ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου
Η πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου (‘‘site’’ ή ‘‘website’’) της  ‘‘Pleiades GroupE.E.’’, με ηλεκτρονική διεύθυνση https://pleiades-group.gr, καλουμένη εφεξής ‘‘πολιτική απορρήτου’’ ή απλώς‘‘πολιτική’’, αναφέρεται στην συλλογή, την χρήση και την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με εσάς ή σε σχέση με την χρήση του ιστοτόπου με την διεύθυνση https://pleiades-group.gr, καθώς και όλων των άλλων ιστοτόπων προϊόντων και υπηρεσιών, που αναφέρονται στον ιστότοπό μας.Οι όροι ‘‘εμείς’’, ‘‘εμάς’’ ή ‘‘μας’’, αναφέρονται στον ιστότοπο με την ηλεκτρονική διεύθυνση https://pleiades-group.gr, που ανήκει και ελέγχεται από την ετερόρρυθμη εταιρία PleiadesGroup E.E., με έδρα στην Αθήνα, και επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη αρ. 31.
Η ίδια πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ιστοσελίδες μας, που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο, όπως είναι οι υπηρεσίες της  ‘‘Ordernetgreece.gr’’ και της σχετικής ιστοσελίδας με την ηλεκτρονική διεύθυνση ‘’ordernet.gr.’’Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας ή μέσω αυτής, συναινείτε στην συλλογή, την χρήση και την αποκάλυψη πληροφοριών σας, ως τούτο περιγράφεται στην παρούσα ‘‘Πολιτική Απορρήτου’’. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής, ή τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας. Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται κάποια αλλαγή, θα εμφανίζουμε σχετική ειδοποίηση στον ιστότοπό μας, ενώ παράλληλα θα σας ειδοποιούμε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail).Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τρόπο συμβατό με την Πολιτική Απορρήτου που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των πληροφοριών, εκτός εάν συναινέσετε σε τυχόν μεταγενέστερη- αναθεωρημένη πολιτική.Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της πολιτικής απορρήτου.
Εισαγωγή
1.1 Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εσάς και για εμάς, επομένως θα προστατεύσουμε τις πληροφορίες που μοιράζεσθε μαζί μας. Για την προστασία του απορρήτου σας, ο ιστότοπος ακολουθεί τις παγκόσμιες πρακτικές για το απόρρητο των πελατών και την προστασία δεδομένων.
1.2 Η Pleiades-Group E.E. δεσμεύεται να σέβεται το διαδικτυακό σας απόρρητο και αναγνωρίζει την ανάγκη σας για κατάλληλη προστασία και διαχείριση των προσωπικών στοιχείων και εν γένει προσωπικών πληροφοριών, που μοιράζεσθε μαζί μας. Για τους σκοπούς της παρούσης ‘‘Πολιτικής Απορρήτου’’, ώς ‘‘Προσωπικές Πληροφορίες’’ νοούνται κάθε είδους πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και του επωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας, διαμονής και εργασίας,της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), καθώς και άλλων στοιχείων επικοινωνίας.
1.3 Για τους Ευρωπαίους πελάτες μας, η συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών τους πληροφοριών και δεδομένων, θα γίνεται με απόλυτη συμμόρφωση στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679), και τυχόν σχετικών ειδικότερων εθνικών προστατευτικών ρυθμίσεων. Για λόγους σαφήνειας, δηλώνεται ρητά ότι τα «Προσωπικά Δεδομένα» έχουν την έννοια που τους δίδεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679).
Πληροφορίες που συλλέγονται και τρόπος χρησιμοποίησής τους.
2.1  Όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες για εσάς, τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας και τις δραστηριότητές σας.
Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται ενδεικτικώς:
2.2.1  Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας (όπως τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης ιστού, λειτουργικό σύστημα),
2.2.2 Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας της κινητής συσκευής σας (όταν είναι διαθέσιμος), η γεωγραφική θέση της κινητής συσκευής σας (συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία εάν έχετε ενεργοποιήσει την συλλογή αυτών των πληροφοριών ή την γενική γεωγραφική τοποθεσία αυτόματα).
2.2.3 Το πλήρες όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ταχυδρομικός κώδικας και άλλες πληροφορίες που παρέχετε με τον λογαριασμό σας, όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησής σας.
2.2.4  Η χρονική διάρκεια επισκέψεως της ιστοσελίδας μας και το είδος των υπηρεσιών μας που χρησιμοποιήσατε.
2.3  Όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα χρήστη σας στους διακομιστές μας,προκειμένου να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες σας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σε συγκεντρωτική μορφή για δικούς μας σκοπούς. Οι υπηρεσίες μας μεταφέρουν δεδομένα σε διακομιστές που αποθηκεύουν δεδομένα χρηστών στην Ελλάδα.
2.4 Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας,συμφωνείτε να συμμορφώνεσθε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας για να μας στείλετε ευαίσθητες πληροφορίες, των οποίων η αποκάλυψη άνευ συναινέσεως θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημία ή εν γένει δυσμενείς επιπτώσεις σε εσάς, στην Pleiades-Group E.E., στα υποκείμενα των δεδομένων ή στα συμβαλλόμενα μέρη. Οι ευαίσθητες πληροφορίες περιλαμβάνουν, κωδικούς πρόσβασης, διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας / εξουσιοδότησης, πληροφορίες βάσει αυστηρών κανονιστικών ή συμβατικών απαιτήσεων χειρισμού (π.χ., PCI, HIPAA), όπως είναι μεταξύ άλλων οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών, οι αριθμοί πιστωτικών καρτών, οι αριθμοί CIV (τριψήφιοι κωδικοί για Visa και MasterCard, τετραψήφιος κωδικός για American Express),οι πληροφορίες μαγνητικής λωρίδας, οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι αριθμοί άδειας οδήγησης, οι αριθμοί διαβατηρίου, οι αριθμοί αστυνομικής ή άλλου είδουςταυτότητας, οι πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, τα δεδομένα υγείας, τα βιομετρικά δεδομένα, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται εν γνώσει τους από ανηλίκους ή από διαδικτυακές υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο που μπορούν να προσδιορίσουν ένα άτομο, τα επιχειρηματικά μυστικά που θεωρούνται εξαιρετικά εμπιστευτικά (π.χ. εμπιστευτικές επιχειρηματικές στρατηγικές και πληροφορίες, ευαίσθητη και εμπιστευτική αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρων και εντολέων τους).
2.5 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκληθεί από οποιαδήποτε αποκάλυψη (ακούσια ή εκούσια) οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό του χρήστη, πληροφοριώνγια διαδικτυακές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών  καρτών και την διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων τους, ούτε για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκαλύπτονται και χρησιμοποιούνται.
2.6 Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τα ανωτέρω, για να βελτιώσουμε την λειτουργικότητα και την ποιότητα τωνυπηρεσιών μας, και επίσης για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις εν λόγω πληροφορίες για να εμφανίζουμε σχετικές διαφημίσεις, να σας παρέχουμε υποστήριξη και να σας στέλνουμε μηνύματα, συμμορφούμενοιπάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
2.7 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, ορισμένες από τις παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να συναινείτε ειδικά στην παροχή κάθε μίας πληροφορίας εξ αυτών, αρκούσης της γενικής σας συναίνεσης, που μας παρέχετε χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.
2.8 Η χρήση των πληροφοριών που ελήφθησαν από τον ιστότοπό μας, και η μεταφορά πληροφοριών του ιστοτόπου σε οποιονδήποτε άλλοιστότοποαπό τα API της Google, θα τηρεί τις απαιτήσεις περιορισμένης χρήσης.  Ειδοποίηση για πληροφορίες ταυτοποίησης ή επικοινωνίας.Θα σας ειδοποιούμε σχετικά, με ειδικό ερώτημα,όποτε χρειαζόμαστε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Γενικά, αυτές οι πληροφορίες ζητούνται όταν ενεργείτε εγγραφή, όταν δημιουργείτε ένα αναγνωριστικό σύνδεσης στον ιστότοπο, όταν συνδέεστε ή περιηγείσθε σε ιστοτόπους που συνδέονται ή παρατίθενται στον ιστότοπό μας ή όταν συμμετέχετε σε έναν ιστότοπο περιορισμένης πρόσβασης.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τέσσερις βασικούς σκοπούς:
α. για να διευκολύνεσθε κατά την χρήση του ιστοτόπου, χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε πληροφορίες περισσότερες από μία φορές.
β. για να διευκολύνεσθε προκειμένου να βρίσκετε γρήγορα τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που αναζητάτε.γ. για να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει περισσότερο.
δ. για να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές, και να σας ενημερώνουμε για πληροφορίες και άλλες υπηρεσίες διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.
 1. Ειδοποίηση για πληροφορίες ταυτοποίησης ή επικοινωνίας.

Θα σας ειδοποιούμε σχετικά, με ειδικό ερώτημα,όποτε χρειαζόμαστε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Γενικά, αυτές οι πληροφορίες ζητούνται όταν ενεργείτε εγγραφή, όταν δημιουργείτε ένα αναγνωριστικό σύνδεσης στον ιστότοπο, όταν συνδέεστε ή περιηγείσθε σε ιστοτόπους που συνδέονται ή παρατίθενται στον ιστότοπό μας ή όταν συμμετέχετε σε έναν ιστότοπο περιορισμένης πρόσβασης.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τέσσερις βασικούς σκοπούς:

α. για να διευκολύνεσθε κατά την χρήση του ιστοτόπου, χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε πληροφορίες περισσότερες από μία φορές.

β. για να διευκολύνεσθε προκειμένου να βρίσκετε γρήγορα τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που αναζητάτε.

γ. για να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει περισσότερο.

δ. για να σας ειδοποιούμε για ειδικές προσφορές, και να σας ενημερώνουμε για πληροφορίες και άλλες υπηρεσίες διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.

 

Συγκατάθεση του χρήστη

4.1 Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην εγγραφείτε ή να μην παράσχετε προσωπικά στοιχεία, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου. Δεν θα μπορείτε όμως να έχετε πρόσβαση σε περιοχές που απαιτούν εγγραφή. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε, θα μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των πληροφοριών που θέλετε να λαμβάνετε από εμάς, εγγραφόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες, όπως τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία μας. Εάν δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας, σχετικά με άλλες προσφορές, τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή που δηλώνει ότι ‘‘δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς’’.
4.2 Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συγκατατίθεσθε ρητώς στο να κοινοποιούμε νόμιμα δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν διά λογαριασμόν μας, και στο να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα των δικαστικών και γενικά κρατικών αρχών για διαβίβαση των δεδομένων σας σε αυτές (υπό την προϋπόθεση τήρησης των οικείων νομικών εγγυήσεων). Ομοίως συμφωνείτε και αποδέχεσθε την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της Pleiades-Group E.E., των αντιπροσώπων, των πελατών μας και άλλων φορέων ή προσώπων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Περαιτέρω, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε και αποδέχεσθε την τήρηση των συμφωνιών και την εφαρμογή των πολιτικών και των όρων χρήσης μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας οποιουδήποτε τρίτου ατόμου. Τέλος, με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συγκατατίθεσθε ρητώς στο να κοινοποιούμε νόμιμα δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτα πρόσωπα για τους σκοπούς τυχόν επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας μας με αυτά, και στο να μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχο της εταιρίας μας, σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης ή μεταβίβασης όλου ή μέρους της επιχείρησής μας ή περιουσιακών στοιχείων αυτής.
 1. Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα σας.

Σας παρέχουμε τα μέσα, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ορθά και συνεχώς ενημερωμένα.

Μπορείτε να ελέγχετε και να ενημερώνετε τα παραπάνω στοιχεία, ανά πάσα στιγμή στην ενότητα ‘‘login’’ (‘‘σύνδεση’’). Εκεί, μπορείτε:

α. Να δείτε και να επεξεργασθείτε προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας έχετε ήδη δώσει.

β. Να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να σας στέλνουμε πληροφορίες μάρκετινγκ ή εάν θέλετε τρίτοι να σας στέλνουν τις προσφορές τους μέσω ταχυδρομείου.

γ. Να γίνετε συνδρομητές σε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, και

δ. Να εγγραφείτε. Μόλις εγγραφείτε, δεν θα χρειαστεί να το κάνετε ξανά. Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, οι πληροφορίες σας παραμένουν.

 1. Ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών.

6.1 Ο ιστότοπος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών και διασφάλισης του ότιθα τηρηθούν οι επιλογές σας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Λαμβάνουμε αυστηρές προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, κακόβουλη χρήση, πρόσβασηή αποκάλυψησε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αλλοίωση και καταστροφή.

 

6.2 Κανείς δεν μπορεί να δεί ή να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς να γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, γι’ αυτό μην τα κοινοποιείτε σε άλλους.

 

6.3 Περαιτέρω, η ‘‘Pleiades – Group E.E.’’ θα τηρήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και πρακτικές για την ασφαλή αποθήκευση, και εν γένει προστασία όλων των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, που συλλέγονται από την Pleiades- Group E.E και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων που ανήκει στην τελευταία και ελέγχεται αυτήν. Οι διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας που εφαρμόζουμεκατά της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής της βάσης δεδομένων, της απώλειας ή της αποκάλυψης του περιεχομένου τηςσε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εναρμονίζονται απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες τυποποιημένες πρακτικές για την διαχείριση, την μεταφορά και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.

 

 1. Ειδοποίηση των γονέων

7.1 Επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην προστασία του απορρήτου των παιδιών σας,σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε με τα ανήλικα παιδιά σας σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών και δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου. Ο παρών ιστότοπός μας αναφέρεται αποκλειστικά σε ενήλικους χρήστες και δεν δημοσιεύει επιβλαβές, υποτιμητικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη σε περίπτωση που τα παιδιά σας μας παρέχουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, χωρίς την απαραίτητη γονική συγκατάθεση. Εάν αντιληφθείτε ότι ένα παιδί μας παρέσχε προσωπικά στοιχεία, χωρίς την γονική συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@pleiades-group.gr. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ένας ανήλικος (κάτω των 18 ετών) μας παρέσχεπροσωπικά στοιχεία, χωρίς γονική συγκατάθεση, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών και τον τερματισμό του λογαριασμού του παιδιού.

 

 1. Ηλεκτρονική εγγραφή

8.1 Όταν συνδέεσθε στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά. Όταν πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική εγγραφή σας, συγχωνεύουμε τα στοιχεία της εγγραφής σας με οποιεσδήποτε πληροφορίες μας έχετε ήδη παράσχει (και οι οποίες θα καλούνται εφεξής ώς το ‘‘προσωπικό σας προφίλ’’). Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο παρελθόν, δημιουργούμε ένα νέο ‘‘προσωπικό προφίλ’’ για εσάς, με βάση τα στοιχεία της εγγραφής σας. Εάν θέλετε να ελέγξετε ή να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο, να κάνετε κλικ στην επιλογή ‘‘ενημέρωση προφίλ’’ και να επεξεργασθείτε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ σας.

 

 1. Προφίλ πελατών

9.1 Όπως προαναφέρθηκε, κάθε εγγεγραμμένος χρήστης διαθέτει ένα μοναδικό προσωπικό προφίλ. Σε κάθε προφίλ παρέχεται ένας μοναδικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, ο οποίος μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση στο προφίλ σας.

 

9.2 Cookies: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να τοποθετήσουμε ‘‘cookies’’ στον υπολογιστή σας για να σας αναγνωρίζουμε. Αυτό το κάνουμε για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας, να συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα και να παρακολουθούμε την χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο έχουν διαμορφωθεί εξ αρχής,ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Εάν προτιμάτε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies ή αρνηθείτε να αποδεχτείτε ένα αίτημα για τοποθέτηση ενός cookie, ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Οι εταιρίες διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά της Google και του Facebook) συνηθίζουν επίσης, με την οικεία συναίνεσή σας,  να τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας, για να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας σε διάφορους ιστοτόπους, ώστε να μπορούν να εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις.

9.3  Σας παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας και δυνατότητα διαγραφής οποιωνδήποτε από αυτά. Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα μέτρα για την διαφύλαξη των δεδομένων χρήστη. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμετις πληροφορίες εγγραφής σας, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς ως πελάτη – χρήστη της ιστοσελίδας μας. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών και δεδομένων σας στον ιστότοπό μας, διέπονται, όπως προαναφέρθηκε, από την παρούσα‘‘Πολιτική Απορρήτου’’.

 

 

 1. Χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε

10.1 Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσηςηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας, για να σας στέλνουμε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, ερωτηματολόγια για να μετρήσουμε την ικανοποίησή σας από την ιστοσελίδαμας, και ανακοινώσεις για νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε.

 

10.2 Θα αποκαλύψουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς προειδοποίηση, μόνον(α) όταν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο,(β) όταν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις αρχές της συναλλακτικής καλής πίστης, για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και εν γένει της πνευματικής και διανοητικής της ιδιοκτησίας τηςPleiades GroupE.E και (γ) σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή του κοινού γενικώς.

 

 1. Κοινοποίηση και αποκάλυψη πληροφοριών

11.1 Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε σε τρίτους Προσωπικές Πληροφορίες σας, εκτός εάν λάβουμε την ειδική συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Οι προσωπικές πληροφορίες σας γνωστοποιούνται σε τρίτους, μόνον στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει μέσω τις ιστοσελίδας μας.

11.2 Κατ’ εξαίρεση, μπορούμε να μοιραζόμαστε και να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τις προσωπικές σας πληροφορίες στις εξής περιπτώσεις:

α.Για να ανταποκριθούμε σε δικαστικές εντολές, στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, ή για να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νομικά μας δικαιώματα ή να τα υπερασπίσουμεέναντι νομικών αξιώσεων.

β. Όταν κρίνεται απαραίτητο να μοιραστούμε ή εν γένει να αξιοποιήσουμε πληροφορίες, για να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμετυχόν παράνομες δραστηριότητες ή να λάβουμε μέτρα σχετικά με πιθανές απάτες ή καταστάσεις που συνεπάγονται απειλή για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου, επί παραβιάσεως των όρων χρήσης του ιστοτόπου,και όποτε άλλοτε αυτό προβλέπεται στον νόμο.

γ. Θα μεταφέρουμε πληροφορίες σας, σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της εταιρίας μας ή μόνον της παρούσης ιστοσελίδας σε άλλη εταιρία ή εν γένει νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, ο ιστότοπος θα σας ειδοποιήσει πριν μεταφερθούν οι πληροφορίες σας, και θα σας ενημερώσει ότι η χρήση του θα υπόκειται πλέον σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

 

δ. Όποτε απαιτηθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συμμορφωθούμε ή να συνεργασθούμε στα πλαίσια μιας νομικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε παράσχει. Όλα τα σχετικά μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρείται ότι σας έχουν κοινοποιηθεί.

 

 1. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

12.1 Περιορίζουμε την πρόσβαση στιςπροσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε αυτές να είναι προσβάσιμες μόνονστους υπαλλήλους που πρέπει εύλογα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες, για να σας παράσχουν τα  προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 

12.2 Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας,τηρούμε όλες τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, ενώ παράλληλα ακολουθούμεόλους τους ισχύοντες τεχνολογικούς κανόνες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία και τη διατήρηση του απορρήτου σας. Επιπλέον, εφαρμόζουμε τα γενικά αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριώνπου υποβάλλονται σε εμάς, τόσο κατά την μετάδοσή τους, όσο και μετά την λήψη τους. Ωστόσο, καμμία υφιστάμενη τεχνολογική μέθοδος μετάδοσης μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητής συσκευής, και καμμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης, δεν είναι 100% ασφαλής, για τεχνικούς λόγους. Επομένως, παρότι χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 

 1. Η συνολική συγκατάθεσή σας

13.1 Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεσθε όλους τους όρους της παρούσης‘‘Πολιτικής Απορρήτου’’, καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και δεδομένων που παρέχετε στον ιστότοπο, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

 

 1. Επικοινωνία αναφορικά με την παρούσα Δήλωση ‘‘Πολιτικής Απορρήτου’’

14.1 Αναμένουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Δήλωση για την ακολουθούμενη ‘‘Πολιτική Απορρήτου’’, στην διεύθυνση επικοινωνίας μας που παρέχεται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με παράβαση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, θα καταβάλουμε όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος. Οι όροι που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση για την ‘‘Πολιτική Απορρήτου’’, ενδέχεται να αλλάξουν μονομερώς, από εμάς, ανά πάσα στιγμή.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

CookieDescription
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Powered By WebToffee

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0