ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Εισαγωγές - Εξαγωγές - Εμπόριο - Αντιπροσωπείες
Cranes at port of Rotterdam, Netherlands. Logistics business, cargo loading unloading>
Scrolling Image Frame

Η Pleiades Εμπορική είναι μια δυναμική εταιρεία που διαρκώς ερευνά τις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και εισάγει, εξάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει επιτυχώς καινοτόμα προϊόντα στην ελληνική και διεθνή αγορά.