Oι Παραγοντες Ληψης Αποφασεων για την Ενισχυση της Ηλεκτροκινησης

Oι Παραγοντες Ληψης Αποφασεων για την Ενισχυση της Ηλεκτροκινησης

Οι Παράγοντες Επιρροής Λήψης Αποφάσεων για την Ενίσχυση της Ηλεκτροκίνησης – Προσδιορισμού του Πληθυσμού Εκπαίδευσης Οδηγών και της Ανάγκης Νέων Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ελλάδα.

Του
Angelo Robert Nicholas MOLSON, B.Eng (CE), M.Phil (CE)

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης απαιτεί μεταξύ των άλλων θεμάτων και την σχεδίαση μιας προδιαγραφής, καθώς και την μελέτη των πραγματικών παραγόντων που επηρεάζουν επί της ουσίας τις αποφάσεις για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης για την κάλυψη :
(α) μιας ανάγκης χιλιάδων νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων την χρονική περίοδο 2020-2030,
(β) του μελλοντικού προσδιορισμού του πληθυσμού των οδηγών που θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην ηλεκτροκίνηση.

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι, οι μεταφορές ως δραστηριότητα παράγουν ένα ποσοστό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κάθε αναπτυγμένη χώρα και αποτελούν μια σημαντική πηγή ρύπων.
Το ποσοστό που καταλαμβάνουν εξαρτάται και από το ποσοστό των οδικών μεταφορών στο γενικό ποσοστό των μεταφορών στην κάθε χώρα, καθώς και στην μελλοντική πολιτική στο τομέα των υποδομών για τις οδικές μεταφορές, πάντα μέσα στα γενικά πλαίσια μιας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Για παράδειγμα μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την Φιλανδία, την Νορβηγία κ.α. ή την Σουηδία (βλ. με παρόμοια πληθυσμιακά στοιχεία).
Οι μεταφορές στην Φιλανδία είναι η πηγή περίπου το 25% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ειδικότερα οι οδικές μεταφορές παράγουν το 94% όλων των εκπομπών μεταφορών. (Πηγή: Helsinki Times, 28.10.2020).
Οι εκπομπές στις μεταφορές αναμένεται να μειωθούν κατά αρκετά εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα με τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις πολιτικής των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε μικρές πληθυσμιακά και γεωγραφικά χώρες θα απαιτείται επιπλέον μείωση μερικών εκατομμυρίων τόνων για την επίτευξη των σκληρών αυτών στόχων.

Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έντονα, η κουλτούρα της ενεργειακής αυτονομίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της βέλτιστης λειτουργικής διαχείρισης, της πράσινης ενέργειας, της ανακύκλωσης, κ.α.
Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα δύναται να βελτιωθεί με μια σειρά μέτρων, όπως είναι τα εξής :
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
• Απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα,
• Βέλτιστη λειτουργική διαχείριση,
• Ηλεκτροκίνηση,
• Οικο-αποδοτικότητα κτιρίων,
• Σταθερότητα στην δημογραφική γεωγραφική κάλυψη του πληθυσμού.
Δηλαδή, με την καινοτομία και την οικονομική ενίσχυση αυτών των δράσεων.
Η εργαλειοθήκη για την επίτευξη των γενικών στόχων είναι μεγάλη και η ανάπτυξη μιας στρατηγική της καινοτομία, με την εφαρμογή στην πράξη των καινοτόμων προϊόντων και των μέσων ηλεκτροκίνησης, όπως π.χ. της μείωσης της κατανάλωσης των καυσίμων των οχημάτων που έχουν μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα και σημαντικές αέριες εκπομπές, με εναλλακτικά καύσιμα ή με την ηλεκτροκίνηση με μεγάλη αυτονομία και after sales service καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των ηλεκτροκίνητων μέσων.
Σύμφωνα με την κοινή πείρα των μηχανικών, των συμβούλων και των επιχειρηματιών, οι καινοτομίες και οι οικονομικές συστάσεις, που απευθύνονται σε μια Ανοιχτή αγορά, στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, στην μείωση της Ανεργίας, καθώς στις πραγματικές υποδομές του Κράτους, πρέπει να έχουν στόχο το όφελος προς τον πολίτη και την τοπική οικονομία, πρέπει δε, να επικεντρώνονται:
• στην οικολογική συμπεριφορά των νέων οχημάτων,
• στην ενεργειακή απόδοση των νέων οχημάτων,
• στο σύστημα μεταφορών εντός και εκτός πόλεων,
• στις έξυπνες επιδοτήσεις,
• στην ορθολογική τιμολόγηση,
• στη χαμηλή φορολογία.
Σύμφωνα με την άποψη του αρθρογράφου, η μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων και ντίζελ έως το 2030 και της ενίσχυσης του τομέα της ηλεκτροκίνησης, εξαρτάται ιεραρχικά από τα παρακάτω θέματα αξιολόγησης:
• την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος φόρτισης και της διάρκειας ζωής των μπαταριών,
• της μείωσης των τιμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων, ταξί, σκούτερς, κ.α.,
• της ανανέωση μέρους του στόλου των οχημάτων με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα,
• της ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων με πρατήρια μπαταριών – σημεία επαναφόρτισης σε όλη την επικράτεια,
• της αξιοποίησης του δικτύου των παλαιών εθνικών και επαρχιακών οδών,
• της αύξησης των χιλιομετρικών αποστάσεων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
• της σταθερής μείωσης της φορολογίας,
• της ανάπτυξης πολιτικής ανακύκλωσης ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς,
• του δείκτη ωφέλειας / κόστους του κύκλου διάρκειας ζωής των ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς.
Η κοινωνική καινοτομία ως παράγοντας, απαιτεί δε, την εξασφάλιση πρόσβασης στην ενέργεια δια μέσου του δικτύου πρατηρίων – σημείων φόρτισης, της πάταξης της ενεργειακής φτώχειας για τα χαμηλά εισοδήματα και την μείωση της ανισότητας στην πρόσβαση αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Το σύνθημα μπορεί να είναι «ηλεκτροκίνηση για όλους για το όφελος όλων».
Σύμφωνα με την κοινή και επιστημονική πείρα του ερευνητή, η κοινωνική καινοτομία συσχετίζεται και με την επιχειρηματική καινοτομία. Συνεπώς, ο εθνικός στόχος για τον αριθμό των νέων ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να αυξηθεί σε 1.000.000 οχήματα σε βάθος χρόνου 10-15 έτη, η πλειονότητα των οποίων θα πρέπει να είναι πλήρη ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και υβριδικά φορτισμένα οχήματα (λόγω της τεχνολογίας τους για χαμηλές έως μηδενικές εκπομπές ρύπων).
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επιταχυνθεί, η εκπαίδευση των νέων οδηγών στην ηλεκτροκίνηση, η εισαγωγή μαθήματος ηλεκτροκίνησης στα σχολεία, η μείωση του κόστους των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα με την αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων των οχημάτων ηλεκτροκίνησης, συνεπώς της μείωσης των ορυκτών καυσίμων για συμβατικά οχήματα.
Οι παράγοντες επιρροής στη λήψη των αποφάσεων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης – του προσδιορισμού του πληθυσμού εκπαίδευσης οδηγών και της ανάγκης νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα προσδιορίζονται ως εξής :
• Αλλαγή κουλτούρας προμηθειών της δημόσιας διοίκησης.
• Εισαγωγή της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της ηλεκτροκίνησης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια.
• Ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας.
• Κοινωνικές πολιτικές στην ηλεκτροκίνηση.
• Οδικές μεταφορές ως ποσοστό στις γενικές μεταφορές.
• Ποσοτικοί στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• Σταθερή μείωση της φορολογίας για την ηλεκτροκίνηση.
• Υποδομές για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε σημεία πώλησης – πρατήρια πράσινης ενέργειας μπαταριών μεγάλης απόδοσης.

Τα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν σε κάθε μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της ανάπτυξης του κλάδου των οδικών μεταφορών με την ηλεκτροκίνηση, καθώς και την αναγέννηση της Ελληνική βιομηχανίας οχημάτων με σταθμούς παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων και μπαταριών μεγάλης διάρκειας ζωής και απόδοσης.

@ All rights are reserved.

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0